Yangın Merdiveni Teknik Şartnamesi

Yangın Merdiveni Teknik Şartnamesi

Yangın merdivenleri, insanların bulunduğu yapılarda yangın anında hızlı ve güvenilir bir şekilde tahliye edilmesi amacıyla yapılan sistemlerdir. Z tipi yangın merdiveni ve dairesel yangın merdiveni olmak üzere iki modelde üretimi yapılır. Bu sistemlerin üretimini yapan firmaların yangın merdiveni teknik şartnamesi doğrultusunda imalat yapmaları gerekmektedir. Hatta bu durum gereklilikten çok bir zorunluluktur. Çünkü şartnamede yer alan standartlar, kanunlar ile belirlenmiş ve belirli aralıklarla kontrolü yapılan niteliklerdir.

Yangın merdiveni teknik şartnamesine göre; eğitim amaçlı binalar, konaklama amaçlı binalar, sağlık hizmeti amaçlı binalar, büro binaları, ticaret amaçlı binalar dahil edilerek bu yapılar üzerinde yangın merdivenlerinin hangi nitelikler ile oluşturulması gerektiği belirtilmektedir. Bu kısımda belirtilen nitelikler yangın merdivenlerinin hangi özellikli binalarda hangi model ve özelliklere göre üretileceğini belirtir. Diğer bir taraftan yapısal ve işçilik özelliği olarak da yangın merdiveni teknik şartnamesine göre; ana taşıyıcı borunun zemine montajı ve en üst noktası, basmakların ölçüleri, basamak sayısı, basamak rıhtı, çıkış sahanı, çevre korkulukları ve merdiven korunması özellikleri belirli nitelikler ile belirtilir. Son olarak da tüm bu işlemlerin yapım şaması ve sistemin kullanım aşamasında ki iş güvenliği ve sağlığı özellikleri de belirtilir. Tüm bu nitelikler yangın merdivenlerinin amacına uygun olarak insanların hayatlarını korumak üzere gerçekleştirildiğinde en kaliteli hizmet olarak kullanıcılara sunulmasını sağlamak için belirlenen standartlardır.

Yangın merdiveni teknik şartnamesi, tüm hizmet sektörlerinde olduğu gibi bu hizmet için de serbest piyasayı kötü yönde kullanmak isteyen firmaların önüne geçebilmek için de net olarak belirlenmiş bazı ölçütlerin yer aldığı resmi standartları kapsar. Günümüzde kentleşme ve nüfus artışının beraberinde getirdiği hızlı yapı yapımı ve aynı zamanda devlet tarafında yangın merdivenlerini zorunlu hale getirilmesi bu hizmet kolunda birçok firmanın talebi karşılamak adına rekabet etmesine sebep olmuştur. Ancak kalitesiz özellikler ile haksız rekabet yapmak isteyen ve etik olmayan rekabet anlayışına sahip olan firmaların önüne ancak bu tarz teknik şartnameler ile geçilebilmektedir. Yetkililerin belirli aralıklarla sektördeki tüm firmaları denetlemesinin yanında bu hizmeti kullanacak olan kullanıcıların da gerekli özellikleri bilerek bu doğrultuda üretim yapan firmalarda hizmet alması gerekliliği hayati önem taşaımaktadır.

KATEGORİLER

istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ