Yangın Merdiveninin Türleri

Yangın Merdiveninin Türleri

                  Belediye yönetmelikleri sayesinde yangın olaylarında can kaybını en aza düşürmek için yangın merdiveni yapılma zorunluluğu getirilmektedir. Böylece, sahte firmalar ve yanlış yapılan yangın merdivenlerin önüne geçilmektedir. Bu gibi yanlış imalat yapan firmaları ya da kişilere can ve paramızı kesinlikle emanet etmemeliyiz. Aksi halde bu yanlış hizmet nedeniyle ciddi durumlarda can kaybına neden olabiliriz. Yangın merdiveni yapılırken belediyelerin yayınlamış olduğu yönetmeliklere göre yapılmalıdır aksi takdirde belediyeden gerekli ruhsatlar alınamaz. Yangın Merdiveni için Kaçış uzaklığı, apartman dairelerinin kapısından başlayarak ölçülmektedir. Bir apartman dairesi için aynı katta iki kapı var olduğunda, yalnızca tek doğrultuda kaçıma veya tek bir kaçış merdiveni sağlanma hallerinde ise, kaçış uzaklığı en uzaktaki kapıdan başlayıp ve iki ayrı doğrultuda kaçış imkânı sağlanabilmesi halinde, kaçış uzaklığı ise her bir kapıdan başlamak şartıyla ölçülebilir. Yangın Merdiveni için yapının yüksekliği yerden 30.50 m'den fazla ve 51.50 m'den az olan binalarda, birbirine alternatif, ayrıca en az birinde yangın güvenlik kontrolü düzenlenmiş veya basınç kontrolü uygulanmış 2 kaçış merdiveni yapılması yönetmeliklerce zorunludur.

                Yangın merdiveni modelleri, ana türler açısından bakılırsa üç ana guruba ayırabiliriz. Bunlardan birisi Dairesel tip, diğeri Z tipi ve düz yangın merdiveni modelleri olarak bilinmektedir. Ülkemizde sıkça kullanılan yangın merdiveni türleri ise Z tipi ve Dairesel tiplerdir. Bir bina için gerekli yangın merdiveni projelendirilirken doğru statik hesapları ve doğru yapı modellemesi gerekir. Ayrıca bu projeye göre doğru uygulanabilen bir yangın merdiveni yapılmalıdır. Yapılara, inşaat halinde de yangın merdiveni yapıldığı gibi inşaat sonrasında da yapılarak kolaylıkla monte edilebilir. Günümüzde Z tipi merdivenler daha sıkça kullanılmaktadır. Dairesel merdivenler bazı yönetmelikler gereği sakıncalığı bulunduğu için artık sektörler Z merdiven türüne önem vermektedirler.

                Yangın merdiveni türleri seçilirken mutlaka bina yapısı ve bina boyutları dikkatlice incelenmelidir. Projeyi yapacak olan mühendisin bu konuda uzman olması gerekir. Aksi takdirde doğru yapılamayan merdivenler ileriki zamanlarda yaşanacak durumlarda ciddi maddi ve can kayıplarına neden olabilir. Öyle ki günümüzde bazı firmalar yangın merdiveni yapımında doğru kurallara uymamakta birçok kişinin can kaybına neden olmaktadır. 

KATEGORİLER

istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.
istanbul Yangın Merdiveni. Ücretsiz Keşif. 0216 6415084.

SAYFALAR

HABERLER

MÜŞTERİ HİZMETLERİ